Демонтаж мечети в Грузии — дело рук Саакашвили

.

Демонтаж мечети в Грузии — дело рук Саакашвили

Гейдар Джемаль

Leave a Reply